ห้องอาหารต้นแก้ว บริการท่านด้วยอาหาร ไทย จีน ฝรั่ง และอาหารพื้นเมืองล้านนา โดยกุ๊กชั้นเยี่ยม เน้นความอร่อย สะอาดและบริการที่สุภาพต่อทุกท่าน

The Tonkaew Restaurant boasts a range of delicious Thai, Chinese and Western foods as well as local specialities.
บริการท่านด้วยเครื่องดื่ม ในสไตล์ที่ท่านชื่นชอบจากบาร์เทนเดอร์ ผู้ที่มีประสบการณ์ของเรา คลอเคล้าด้วยดนตรีอันไพเราะ เพื่อการพักผ่อน อันเพลิดเพลินของท่าน

Our experienced bar tenders serve drinks and cocktails to suit every taste while you relax to good music.
 
ชั้นดาดฟ้า บรรยากาศเชิงดอยสุเทพ ชมทิวทัศน์นครพิงค์พร้อม ๆ กับจิบเครื่องดื่มเย็น ๆ ในยามเย็น  เพลิดเพลินยิ่งนัก

Enjoy cool drinks and snacks in panoramic view of Doi Suthep Mountain.
โรงแรมสวนดอกแก้ว ยังมีบริการจัดเลี้ยงทั้งในและนอกสถานที่ โดยพนักงานที่มีประสบการณ์สูง นอกจากนี้ยังให้บริการตู้เซฟ เครื่องโทรสารและให้บริการรับส่งสนามบิน ตลอดจนจองตั๋วรถไฟ และเครื่องบินทั้งในและต่างประเทศ

A full range of services is provided including safe boxes, facsimile and reservation, transfer and transport.